You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

รายการสินค้า


หนังสือคู่มือซ่อมระบบไฟฟ้า และวงจรสายไฟ (Wiring Diagram) CITROEN C3_ปี 2002 (TH) รหัสสินค้า CE-002

หนังสือคู่มือซ่อมระบบไฟฟ้า และวงจรสายไฟ (Wiring Diagram) CITROEN C3_ปี 2002 (TH) รหัสสินค้า CE-002
อธิบาย ระบบไฟฟ้า และวงจรสายไฟ (Wiring Diagram)

รายละเอียดเพิ่มเติม


1,250 บาท


หนังสือคู่มือซ่อมระบบไฟฟ้า และวงจรสายไฟ (Wiring Diagram) CITROEN C3_ปี 2002 (TH) รหัสสินค้า CE-002
อธิบาย ระบบไฟฟ้า และวงจรสายไฟ (Wiring Diagram)

 

***ด้วยเหตุผลบางประการ จำต้องลงรายละเอียดแต่เพียงบางส่วน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่เสนอรูปตัวอย่างในคู่มือการซ่อมรุ่นนี้
เนื้อหาทั้งหมด 235 หน้า

 

อธิบาย รายละเอียดดังนี้
   หน่วยกำลัง
     - การสตาร์ท-การเกิดกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน
     - การสตาร์ท-การเกิดกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน เกียร์อัตโนมัติ AL4
     - การสตาร์ท-การเกิดกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล
     - หัวเผาจุดระเบิด DV4TD (8HX)
     - หัวเผาจุดระเบิด DV4TED4 (8HY)
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU1JP (HFX) Magnetti Marelli

       MM4.8P
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU1JP (HFX) Magnetti Marelli

       MM4.8P รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU1JP/IFL5 (HFX) Magnetti Marelli

       MM4.8P
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU1JP/IFL5 (HFX) Magnetti Marelli

       MM4.8P รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP (KFV) SAGEM S2000 PM1
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP (KFV) SAGEM S2000 PM1

       รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP (KFV) SAGEM S2000 PM1

       เกียร์อัตโนมัติ AL4
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP/IFL5 (KFV) SAGEM S2000

       PM1
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP/IFL5 (KFV) SAGEM S2000

       PM1 รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU3JP/IFL5 (KFV) SAGEM S2000

       PM1 เกียร์อัตโนมัติ AL4
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU5JP4 (NFU) BOSCH ME 7.4.4
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU5JP4 (NFU) BOSCH ME 7.4.4

       รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU5JP4 (NFU) BOSCH ME 7.4.4

       รุ่นมี ESP
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด TU5JP4 (NFU) BOSCH ME 7.4.4

       รุ่นมีแอร์และ ESP
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด DV4TD (8HX) SIEMENS SID 802
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด DV4TED4 (8HY) DELPHIC6 รุ่นมีแอร์
     - การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง-จุดระเบิด DV4TED4 (8HY) DELPHIC6

       รุ่นมี ESP
     - ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ TU (HFX-KFV-NFU)
     - ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ TU (HFX-KFV-NFU) รุ่นมีแอร์
     - ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล (ทุกรุ่น)
     - เกียร์อัตโนมัติ AL4
   ไฟแสงสว่างภายนอกและไฟสัญญาณ
     - ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
     - ไฟเบรก,ไฟถอย,ไฟเลี้ยว,ไฟฉุกเฉิน,แตร,ไฟหรี่,ไฟสูง-ต่ำ
   ไฟแสงสว่างภายใน
     - แสงสว่างภายใน
     - แสงสว่างภายใน รุ่นมี SUNROOF
   ข้อมูลคนขับ
     - อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น,ระดับ TU (HFX-KFV-NFU)
     - อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น,ระดับ TU (KFV-เกียร์อัตโนมัติ AL4)
     - อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น,ระดับ DV4TD (8HX)
     - อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น,ระดับ DV4TED4 (8HY)
     - อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง+ระดับ TU1JP (HFX) - TU3JP (KFV)
     - อุณหภูมิน้ำมัรเครื่อง+ระดับ TU5JP4 (NFU)
     - อุณหภูมิน้ำมัรเครื่อง+ระดับ DV4TD (8HX) - DV4TED4 (8HY)
     - มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน
     - มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
     - ไฟเตือนมีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล DV4TD (8HX)
     - ไฟเตือนมีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล DV4TED4 (8HY)
     - ข้อมูลเบรก
     - รีเลย์เสียงเตือนเปิดไฟ
     - เสียงเตือนลูกกุญแจคาอยู่ที่สวิทช์กุญแจ
     - เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
     - เสียงเตือนไฟเลี้ยว
     - เสียงเตือนถ่านรีโมท
     - เสียงเตือนความเร็วเกิน
     - ข้อมูลมูลการเปิด-ปิดประตู

ไม่มีความคิดเห็น

เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ